Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
พบ 11 รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
หัวข้อ: มีความคิดเห็นอย่างไรที่ฆราวาส มาสอนศีลธรรมและฝึกสมาธิ
กอง

ตอบ: 10
อ่าน: 4506

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 10 มิ.ย.2006, 9:12 am   หัวเรื่อง: มีความคิดเห็นอย่างไรที่ฆราวาส มาสอนศีลธรรมและฝึกสมาธิ
ถึงจะแต่งกายแบบใดๆก็ตาม

ถ้าใจสงบระงับ ควบคุมตนได้ มั่นคง บริสุทธิ์

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เรียกว่า พราหมณ์ สมณะ หรือ ภิกษุ.
หัวข้อ: โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของ......
กอง

ตอบ: 1
อ่าน: 1694

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 10 มิ.ย.2006, 9:09 am   หัวเรื่อง: โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของ......
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันธวรรคที่ ๗ จิตตสูตรที่ ๒

(๑๘๐) เทวดาทูลถามว่า

โลกอันอะไรย่อมนําไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของ

ธรรมอันหนึ่ง คืออะไร

(๑๘๑) พระผู้มีพระภาค ...
หัวข้อ: การฟังธรรมะ
กอง

ตอบ: 2
อ่าน: 1749

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 10 มิ.ย.2006, 9:02 am   หัวเรื่อง: การฟังธรรมะ
การฟังธรรม แล้วน้อมพิจารณา ย่อมจะเกิดปัญญา ประหารกิเลส
หัวข้อ: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
กอง

ตอบ: 4
อ่าน: 47414

ตอบForum: ฝึกสติ   ตอบเมื่อ: 19 พ.ค.2006, 7:07 pm   หัวเรื่อง: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
อ่านศึกษาเพิ่มเติมอีกที่
http://www.dharma-gateway.com/ubasika/nina/abhidham-04.htm
หัวข้อ: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
กอง

ตอบ: 4
อ่าน: 47414

ตอบForum: ฝึกสติ   ตอบเมื่อ: 19 พ.ค.2006, 7:05 pm   หัวเรื่อง: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
โมหะ

ลักษณะของโมหะ

โมหมูลจิตดวงที่สองเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาประกอบด้วยอุทธัจจะ โดยศัพท์ อุทธัจจะ หมายถึง สภาพไม่สงบ หรือ ฟุ้งซ่าน อุทธัจจะเกิดกับอกุศลจิต ทุกประเภท (ดวง) ขณะใดที่จิตมีอุทธัจจะข ...
หัวข้อ: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
กอง

ตอบ: 4
อ่าน: 47414

ตอบForum: ฝึกสติ   ตอบเมื่อ: 19 พ.ค.2006, 7:03 pm   หัวเรื่อง: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
โทสะ

ลักษณะของโทสะ

โทสะมีหลายขั้น อาจเป็นความขุ่นใจเล็กน้อยหรือรุนแรงขึ้นจนถึงกับโกรธเคือง เรารู้จักโทสะขั้นหยาบ แต่เรารู้จักโทสะอย่างบางเบาบ้างไหม การศึกษาพระอภิธรรมทำให้รู้ลักษณะของโทสะมากขึ ...
หัวข้อ: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
กอง

ตอบ: 4
อ่าน: 47414

ตอบForum: ฝึกสติ   ตอบเมื่อ: 19 พ.ค.2006, 6:59 pm   หัวเรื่อง: ลักษณะของ โลภะ โทสะ โมหะ
โลภะ

ลักษณะของโลภะ

..... โลภะมีอันยึดซึ่งอารมณ์ เป็นลักษณะดุจลิงติดตัง มีความข้องเฉพาะเป็นรสดุจชิ้นเนื้ออันเขาทิ้งไปที่กระเบื้องร้อน มีอันไม่สละเป็นเครื่องปรากฏ ดุจน้ำย้อมเจือน้ำมันสำหรับหยอด ...
หัวข้อ: วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
กอง

ตอบ: 2
อ่าน: 1798

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 19 พ.ค.2006, 6:50 pm   หัวเรื่อง: วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง

ปัญหา การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดาบิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่จะตอบแทนคุณแก่บุคคลทั้ง ๒ ...
หัวข้อ: เชิญฟังธรรมที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
กอง

ตอบ: 2
อ่าน: 4409

ตอบForum: ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบเมื่อ: 08 พ.ค.2006, 8:43 am   หัวเรื่อง: เชิญฟังธรรมที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
http://www.sanghathan.com/wmp.php
หัวข้อ: อดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินได้ "ประเสริฐยิ่ง"
กอง

ตอบ: 2
อ่าน: 4696

ตอบForum: บทความธรรมะ   ตอบเมื่อ: 08 พ.ค.2006, 6:36 am   หัวเรื่อง: อดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินได้ "ประเสริฐยิ่ง"
วจนกฺขโม = อดทนต่อถ้อยคำล่วงเกิน


เมื่อใดที่เราเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำหยาบ คำเสียดสี...

เราจะลดและบรรเทากรรมเวรที่ต้องตอบโต้กับผู้กล่าววาจาร้ายใส่เราได้

เป็นการฝึก ขันติ(อดกลั้น) ทมะ(ข่มใจ) รวม ...
หัวข้อ: เชิญไปร่วมทำบุญมหาสังฆทานที่ม.เกษตรวันที่30เมษา49นี้
กอง

ตอบ: 0
อ่าน: 1779

ตอบForum: ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอบเมื่อ: 20 เม.ย.2006, 8:12 am   หัวเรื่อง: เชิญไปร่วมทำบุญมหาสังฆทานที่ม.เกษตรวันที่30เมษา49นี้
คลิกที่ลิงค์ดูรูปแผนที่

http://dnn.wethai.com/portals/170/NtForums_Attach/mapkunew_h.jpg

“มหาสังฆทาน”
ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2549
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริมหาวิทยาล ...
 

 ไปที่:   


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง