ชุด 2. เสียงสวดมนต์(แปล) สวนโมกขพลาราม
ภารสุตตคาถา
 
 
009. ภารสุตตคาถา
 
 
ถ้าไม่เสียงขึ้นมาคลิกปุ่ม รอสักครู่ ...