ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา
พระคาถาชินบัญชร (แปล)
 
 
007. พระคาถาชินบัญชร (แปล)
 
 
ถ้าไม่เสียงขึ้นมาคลิกปุ่ม รอสักครู่ ...