ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา
บทสวดธรรมจักร (แปล)
 
 
004. บทสวดธรรมจักร (แปล)
 
 
ถ้าไม่เสียงขึ้นมาคลิกปุ่ม รอสักครู่ ...