ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา
บทสวดธรรมจักร
 
 
003. บทสวดธรรมจักร
 
 
ถ้าไม่เสียงขึ้นมาคลิกปุ่ม รอสักครู่ ...